ANKARA ALTINDAĞ İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

ERASMUS PROJEMİZ

Erasmus+KA101 Okul Eğitimi ve Personel Hareketliliği Projesi” kapsamında 2015-1-TR01-KA101-019687 no’lu “Toplam Kalitede AB Uygulamaları Projesi”nde kapsamındaki eğitim projemiz 28.03.2016-08.04.2016 tarihleri arasında Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’da gerçekleştirildi.
ERASMUS PROJEMİZ

 

 

26-10-201626-10-201626-10-2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erasmus+KA101 Okul Eğitimi ve Personel Hareketliliği Projesi” kapsamında 2015-1-TR01-KA101-019687 no’lu “Toplam Kalitede AB Uygulamaları Projesi”nde kapsamındaki eğitim projemiz 28.03.2016-08.04.2016 tarihleri arasında Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’da gerçekleştirildi.

Erasmus+ programı kapsamında, konsorsiyum üyesi olan  Battalgazi Ortaokulu, Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesi, Özel Muradiye Fen Lisesi, Zübeyde Hanım MTAL,  Doğantepe MTAL’den 25 katılımcı öğretmen ile projemiz gerçekleştirildi.  Konsorsiyum üyesi okullarımızda görevli öğretmenlerimiz kalite yöntemi hakkında bilinçlenme ve Avrupa’daki ülkelerinde uygulamaları konusunda 2 haftalık eğitim aldılar.

Projemiz,  toplumun hedefleri ve iş sektörünün talepleri doğrultusunda bireylere mesleğin getirdiği bilgi, beceri ve uygulama yeterliliklerinin kalite güvence sistemini uygulayarak kazandırılması, kurum içi kalitenin arttırılması da amaçlamaktadır. Projemizin hareketlilik faaliyetlerinde öğretmenlerimiz öncelikli olarak kalite kültürünün ne anlama geldiğini öğrenmişler, kurumlarımızın ve öğretmenlerimizin ilerlemelerine nasıl katkıda bulunduğunu keşfetmişlerdir.

Proje kapsamında Prag’da eğitim alan öğretmenlerimiz, aldıkları eğitimle Avrupa eğitim sistemini daha yakından tanıyabilmek için okul bulunarak Avrupa’daki eğitim sistemlerini de uygulamalı olarak tanıma ve öğrenme fırsatını elde etmiştir.

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğretmenlerimiz  tüm Avrupa çapında geçerliliği olan Europass belgelerini almaya hak kazmışlardır. Katılımcılarımız eğitim süreçlerinin dışında kalan zamanlarında Prag’ın tarihi ve turistik yerlerini gezme fırsatı bulurken;  haftasonu gezileri ile de Almaya’nın Dresden ve Avusturya’nın başkenti Viyana’yı ziyaret etmişlerdir.  Öğretmenlerimiz böylece  Avrupa’yı kültürel ve sosyal yönden de tanıma imkanı bulmuşlardır.

Proje faaliyetmize İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Şefika BİÇER izleme ve değerlendirme faaliyetleri  için katılmışlardır.

 

PROJENİN AMACI

Projemiz kurumumuzda görev yapmakta olan eğitim personelini kapsamakta ve Toplam Kalite Yönetimi uygulamaları ve kurs faaliyetlerine katılmalarını içermektedir. 20. yüzyılın son çeyreğinden itibaren hızla artan bilgi ve gelişen teknoloji karşısında öğretmenlerin ve öğrencilerin eğitim ihtiyaçları da artmaktadır. Bireylerin yaşamları boyunca devam eden değişkenlik, gelişim ve her geçen gün daha da önem kazanan bu ihtiyaçları ´yaşam boyu öğrenme´ yaklaşımının doğmasına ve yaygınlaşmasına sebep olmuştur.(Hayat Boyu Öğrenme Stratejisi Belgesi,2009:2) Kurumumuz programın gerekliliklerini yakından takip etmekte ve programların uygulamasında Avrupada hızla yaygınlaşan toplam kalite yönetimi ile kalite güvencesinin gerçekleştirilmesi için konsorsiyum ortaklarımızla önemli bir adım atılmaktadır. Kalite güvencesi yetişkin eğitiminin daha fazla gelişmesini destekleyen anlamlı ve etkili bir gerekçe yöntemidir. Kaliteye dönük olarak yönetim ve kontrol genellikle kalite politikasını ve hedeflerini, kalite planlamasını, kalite kontrolünü, kalite güvencesini ve kalite iyileştirmelerini içermektedir. Kalite yönetim sistemi ile eğitimin geliştirilmesi, iyileştirilmesi, eğitim-istihdam etkinliği ve etkililiğinin arttırılması, düzenli verilerin değerlendirilmesi ve izlenmesi amaçlanmaktadır.

Ancak kalite geliştirme kavramı ülkemizde henüz belirsizliğini korumaktadır. Aynı zamanda kurumumuzun böyle bir kalite kültürü gerçekleştirmek için zaman, özen ve kaynak eksiklikleri bulunmaktadır. İş sektörlerinin eğitimle olan ilişkisinin zayıf olmasından dolayı öğrencilerimizin istihdam olanakları azalmaktadır. Öğrencilerimize verilen derslerde bilgi, beceri ve yeterlilik kazanımlarına ilişkin standart bir eğitim yapısının-içeriğinin olmaması da ülkemizdeki diğer bir eksikliktir. Eksikliklerin giderilmesi, personelimizin kalite yöntemi hakkında bilinçlendirilmesi, kurslara katılmasıyla deneyim ve yetkinliklerinin arttırılması projemizin en önemli amacıdır. Öğrencilerimizin var olan potansiyellerini gerçekleştirebilmeleri, toplumsal yaşama uyum sağlamaları, meslek seçimlerine göre istihdam olanaklarının arttırılması projemizin diğer bir amacıdır. Projemiz aynı zamanda; toplumun hedefleri ve iş sektörünün talepleri doğrultusunda bireylere mesleğin getirdiği bilgi, beceri ve uygulama yeterliliklerinin kalite güvence sistemini uygulayarak kazandırılması da amaçlamaktadır.

Personelimizin eğitim ve kurs faaliyetlerine katılması ve yöntemin kurumlarımızda uygulanması ile; programın ilk amacı olan personelimizin Avrupa Birliği kapsamında alacakları eğitim ile deneyim ve yetkinlikleri artacak, kurum organizasyon yapımız güçlenecektir. Personelimizin öz değerlendirme aşamasını gerçekleştirmesiyle kendilerinde büyük bir değişim yaşanacak ve bunu öğrencilerimize de aktaracaklardır. Projemiz kapsamında yaygınlaştırma çalışmalarınında yapılmasıyla öğrencilerimizin istihdam olanakları da artacaktır. Kurumumuzda kalite yönetim güvencesi sisteminin geliştirilmesiyle; iş birlikleri sağlanacak, personelimizin mesleki gelişimi her alanda desteklenecektir. tüm kalite güvencesi unsurlarında öğrenme odaklı olunacaktır. Devamlılığının sağlanması amacıyla özellikle öz değerlendirme, dış değerlendirme ve akreditasyon gibi farklı metodojiler uygulanacaktır. 

 

PROJENİN ÖZETİ

Projemiz kurumumuzda görev yapmakta olan eğitim personelini kapsamakta ve Toplam Kalite Yönetimi uygulamaları ve kurs faaliyetlerine katılmalarını içermektedir. 20. yüzyılın son çeyreğinden itibaren hızla artan bilgi ve gelişen teknoloji karşısında öğretmenlerin ve öğrencilerin eğitim ihtiyaçları da artmaktadır. Bireylerin yaşamları boyunca devam eden değişkenlik, gelişim ve her geçen gün daha da önem kazanan bu ihtiyaçları ´yaşam boyu öğrenme´ yaklaşımının doğmasına ve yaygınlaşmasına sebep olmuştur.

Var olan ihtiyaçların giderilmesi, personelimizin kalite yöntemi hakkında bilinçlendirilmesi, kurslara katılmasıyla deneyim ve yetkinliklerinin arttırılması projemizin en önemli amacıdır. Öğrencilerimizin var olan potansiyellerini gerçekleştirebilmeleri, toplumsal yaşama uyum sağlamaları, meslek seçimlerine göre istihdam olanaklarının arttırılması projemizin diğer bir amacıdır. Projemiz aynı zamanda; toplumun hedefleri ve iş sektörünün talepleri doğrultusunda bireylere mesleğin getirdiği bilgi, beceri ve uygulama yeterliliklerinin kalite güvence sistemini uygulayarak kazandırılması; kurum içi kalitenin arttırılması da amaçlamaktadır.

Projemizin hareketlilik faaliyetleri öncelikli olarak kalite kültürünün ne anlama geldiğini, kurumumuzun ve öğretmenlerimizin ilerlemelerine nasıl katkıda bulunduğunu keşfedecektir. Keşfedilen bilgiler kurum içinde tanıtılacak ve açıklanacaktır. Projemizin faaliyetlerine tüm öğretmenlerimizin katılımları sağlanacak ve böylece kurumumuzda hareketliliğe katılamayacak olan öğretmenlerimizde de bir sahiplenme duygusu yaratılacaktır. Projemizin faaliyetleri gerek kurumumuzda gerekse ev sahibi kurumla iş birliği içinde gerçekleştirilecektir. Kalite güvencesinde yer alacak öğretmenlerimizin aktif katılımları sağlanacak ve öz değerlendirme yapmaları konusunda teşvik edileceklerdir. Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi süresince şeffaflık, güven, iş birliği, hayat boyu öğrenme, gizlilik kavramlarının üzerinde durulacak ve gerçekleştirilen tüm faaliyetlerde geçerli olacaktır.

Personelimizin katılacakları eğitim ve kurs programı ile birlikte kurumumuza olan sahiplenme duyguları artacak ve hem kendilerini hemde kurumumuz ve öğrencilerimizi kaliteli eğitim vermek açısından geliştireceklerdir. Program dahilinde öğrenecekleri öz değerlendirme yöntemini projemizin izleme faaliyetlerinde uygulama alanı bulacak ve bu konuda deneyim ve yetkinliklerini arttıracaklardır. Katılımcılarımızın kazanımları kurumumuz ve öğrencilerimiz için kilit bir rol olacak ve kurumumuzun yetkinliklerini ve kalitesinin arttırılmasında önemli olacaktır. Öğrencilerimizin alacağı eğitimle beraber bilgi ve becerileri teknolojiyle ve kalite yönetim sistemleriyle birleştirilerek istihdam olanaklarının artmasına katkı sağlayacaktır. 

Dünyada eğitim tüm bireyler için bir haktır. Bu hakkın en iyi derecede karşılanması her birey için önemli olacaktır. Eğitimde fırsat eşitliği sağlanacak ve ülkemizde her bireyin aynı eğitimi almasıyla ülkemizin refah düzeyi artacaktır. Eğitimin AB iş birlikleriyle gerçekleştirilmesi ile AB yolunda önemli adımlar atılacaktır.

 

 

 

 

 

Zübeyde Hanım Mah. Etlik Cad. No 6 Altındağ / ANKARA - 0312 376 06 86

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.