Ortaöğretim ve Mesleki Eğitim Okullarında Okul Gezilerinde Onay İçin İstenilen Evraklar ve Dikkat Edilmesi, Yapılması Gereken Hususlar