ANKARA ALTINDAĞ İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

OKULUM TEMİZ BİLGİLENDİRME SÜRECİ

"Okulum Temiz" Belgelendirmesi hakkında bilgilendirme, kılavuz ve gerekli dokümanlar...
OKULUM TEMİZ BİLGİLENDİRME SÜRECİ

Bakanlığımız ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında, 27 Temmuz 2020 tarihinde imzalanan iş birliği protokolü kapsamında:  Eğitim kurumlarında hijyen şartlarının geliştirilmesi, enfeksiyon öneme ve kontrol süreçlerinin tutarlı, geçerli, güvenilir, tarafsız bir anlayışla sürdürülmesi amacıyla Bakanlık Makam Onayı ile 'OKULUM TEMİZ' belgelendirme programı yürürlüğe alınmış olup konu ile ilgili bir kılavuz yayınlanmıştır.

Müdürlüğümüz İlçe İSG Büro tarafından, ilçemizdeki okulların "Okulum Temiz" belgelendirme süreçlerinin hızlandırılması amacıyla çevrimiçi ortamda bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir. Bu toplantı kısa sürede duyurulacak olup, okullarımzda okulum Temiz Belgelendirme sürecini yönetecek müdür ve  müdür yardımcısının ön bilgi ve hazırlık açısından  örnek dokümanları incelemeleri yerinde olacaktır.

Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu'nun okunması yanında ilçemiz İSG Büro web sayfasındaki dökümanlar incelenerek, açıklamalar ve sunular ile örnek plan, form ve talimatlar okulun özgün şartları dikkate alınarak hazırlanmalıdır.


BAŞVURU BASAMAKLARI VE AÇIKLAMA

PANDEMİ KAPSAMINDA KULLANILABİLECEK  İSG DESİMAL KOD DÜZENLEMESİ

ÖZDEĞERLENDİRME SORU LİSTESİNDE DOKÜMANTASYON VE UYGULAMALAR BÖLÜMÜNDE BELİRTİLEBİLECEK REFERANSLAR İÇİN ÖRNEK ÇALIŞMA

PANDEMİ  RİSKLERİ İÇİN HAZIRLANMIŞ VE MEBBİS GİRİŞLERİNE UYGUN RİSK DEĞERLENDİRME FORMU ÖRNEĞİ

HAZIRLANMASI GEREKEN  DOSYALAR ÖRNEK LİSTE (GÜNCELLENDİ)

ÖRNEK PLANLAR (GÜNCELLENDİ)

TALİMATLAR

EĞİTİM SUNUMLARI

ÖRNEK FORMLAR

UYARI YAZI VE AFİŞLER

Okulum Temiz Belgelendirme sürecinde gerekli bilgi kaynakları:


 BİLGİLENDİRME SUNUMU

KILAVUZ

ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME REHBERİ

ÖĞRETMEN BİLGİLENDİRME REHBERİ

VELİ BİLGİLENDİRME REHBERİ

Okulum Temiz Belgesi başvurusunu resmi okullarımız Milli Eğitim Bakanlığının açmış olduğu portal üzerinden (http://merkezisgb.meb.gov.tr/belgelendirme ), özel okullarımız ise TSE'ye yapacaklardır.


 BELGELENDİRME BAŞVURU SIRASINDA SİSTEME YÜKLENMESİ GEREKLİ DOKÜMANLAR VE KISA AÇIKLAMALAR

 

1) Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu Öz Değerlendirme Soru Listesi

Kontrol kılavuzunda yer alan öz değerlendirme soru listesinin doldurulması. Kuruluş yetkilisi tarafından onaylanacak.

2) Risk Değerlendirme Raporu
MEBBİS İSG Modülü üzerinden yapılacak kapsamlı risk değerlendirme raporu. Risk Değerlendirme Ekibi tarafından onaylanarak sisteme yüklenecek.


3) Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Eylem Planı
Standart Enfeksiyon Kontrol Önlemleri (SEKÖ), bulaşıcı ajanların hem bilinen hem de bilinmeyen kaynaklardan bulaşma riskini azaltmak için gerekli olan temel enfeksiyon önleme ve kontrol önlemleridir.

4) Temizlik ve Dezenfeksiyon Planları//Talimatları
Temizlenecek yer, kullanılacak malzemeler, uygulama şekli ve periyodu, uygulayıcı, uygulamam kayıtları, kontrol kayıtları ile doğrulama yöntemlerini içeren bir plan hazırlanmalıdır.

5) Standart Enfeksiyon Kontrol Önlemlerine (SEKÖ) Ait Kayıtlar
Önlemeye yönelik yapılan çalışmalara ait kayıtların ( Ziyaretçi kayıt formu, personel, giriş çıkış ateş ölçümleri, temizlik kayıtları, kullanılan kaynaklara ait kayıtlar, iletişim ve bilgilendirme kayıtları, eğitimler, Kişisel Koruyucu Donanımlara ait kayıtlar vb.)

6) Bulaş Bazlı Önlemlere (BBÖ) Ait Kayıtlar
Bulaşma veya bulaşma riski durumunda yapılacak çalışmaları içeren kayıtlar. (Ölçüm sonucu ateşi yüksek çıkmış veya diğer belirtileri gösteren, temaslı olan, test sonucu pozitif olan vakalarda hareket tarzı ve alınan tedbirleri içerir. Bu durumda olduğu düşünülen veya bilinen kişilerin diğer kişiler ile temasını en aza indirerek, sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi, temas veya bulunduğu yerlerin dezenfekte edilmesi vb.)

 Okulum Temiz Bilgi Merkezi 

Tel: 0312 341 33 68 /120

e-posta:altindag06_isguvenligi@meb.gov.tr

 

Zübeyde Hanım Mah. Etlik Cad. No.10 Altındağ /ANKARA - 0312 341 33 68 341 25 09

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.