TANITIM VE YÖNELTME FAALİYETLERİ KAPSAMINDA OKULLARIMIZIN YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER